Informatii privind deseurile de echipamente electrice si electronice

1. Preţul echipamentelor electrice şi electronice include costurile colectării, tratării şi eliminării în condiţii de protecţie a mediului a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), conform legislației în vigoare. Aceste costuri sunt considerate optime a fi asimilate procedurii de trasabilitate astfel, pentru o asimilare a principiului trasabilităţii extinse a producătorului, acesta comunică transparent aceste costuri: 

Denumire Valoare timbru verde (lei fara TVA)/buc de la 01.06.2019
EGO ESPRESSOR AUTOMAT 4
HARIO CANTAR 0.5
HARIO CAPPUCINATOR VERTICAL 0.5

 

2. Utilizatorii de echipamente electrice şi electronice (EEE) au obligația de colecta separat DEEE și de a nu le elimina împreună cu deşeurile municipale nesortate, având în vedere potenţialele efecte nocive asupra mediului şi sănătăţii umane ale DEEE, cauzate de substanţele periculoase prezente în EEE. Utilizatorii de echipamente electrice și electronice (EEE) au obligația de a fi direct răspunzători de colectarea corespunzătoare a deșeurilor și de a susține principiul trasabilității extinse a producătorului/importatorului de EEE-uri în vederea asigurării unui mediu sustenabil pentru colectarea corespunzătoare a DEEE-urilor la sfârșitul perioadei optime de funcționare. Întrebuințarea EEE-urilor la momentul schimbării statutului fizic în DEEE-uri, îi aparține în totalitate utilizatorului, astfel conform principiilor civice, informează şi işi susține utilizatorii prin intermediul platformei online unde acesta poate găsi mai multe informații cu privire la trasabilitatea specifică a unui DEEE.

 

3. Colectarea DEEE se va efectua prin serviciul public de colectare a DEEE, direct de catre Strauss Romania (conform punctului de mai jos) si prin centre de colectare organizate de operatori economici autorizati pentru colectarea DEEE. Ii gasiti aici: https://www.ecotic.ro/puncte-de-colectare/

 

4. Dumneavostra in calitate de cumparator puteti preda DEEE in mod gratuit la punctul de colectare situat in Bucuresti, str. Nicolae Teclu, nr.51, sect.3. Astfel, atunci când achiziționați un EEE nou de la Strauss Romania, la solicitarea dumneavoastră, vom prelua DEEE în mod gratuit în aceleaşi condiţii precum cele de livrare a produsului nou, dacă echipamentul este de tip echivalent şi a îndeplinit aceleaşi funcţii ca echipamentul nou furnizat.

 

5. Strauss Romania aplica politica de colectare a DEEE in sistem de preluare a echipamentelor “unul la unul”, conform legislatiei in vigoare, daca echipamentul predat este echivalent si a indeplinit aceleasi functii ca si echipamentul nou furnizat.

 

6. Strauss Romania poate de asemenea refuza preluarea DEEE care, în urma unei contaminări, prezintă riscuri pentru sănătatea şi siguranţa personalului în materie de sănătate şi siguranţă, în acest context utilizatorul final fiind direct răspunzător de asigurarea trasabilităţii conforme spre o instalaţie specifică de tratare/eliminare a riscului contaminant.

 

7. Simbolul care indică faptul că EEE comercializate fac obiectul unei colectări separate reprezintă o pubelă cu roţi barată cu o cruce, simbol tipărit vizibil, lizibil şi indelebil pe EEE sau pe ambalajul, pe instrucţiunile de utilizare şi pe certificatul de garanţie al EEE.